Sunday, April 26, 2009

Sederhana Dalam Nasihat

Allah berfirman, “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (An-Nahl: 125)

Abu Wa’il Syaqiq bin Salamah berkata, Ibnu Mas’ud r.a. mengingatkan (berceramah) kami setiap hari Khamis. Seseorang berkata, “Hai Abu Abdurrahman, aku ingin Anda mengingatkan kami setiap hari.” Ia menjawab, “Yang menghalangi aku untuk hal itu adalah karena aku tidak suka membuat kalian bosan. Aku memperjarang nasihat untuk kalian sebagaimana Rasulullah juga memperjarang nasihatnya untuk kami karena khuatir membosankan kami.” (Muttafaq Alaihi)

Abu Yaqdzan Ammar bin Yasir meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 

إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرِ خُطْبَتِهِ مَئِنَّة مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيْلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُوْا الْخُطْبَةَ

“Lamanya solat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah pertanda ilmunya. Maka, perlamalah solat dan perpendeklah khutbah.” (Muslim)

Muawiyah bin Hakam As-Sulami r.a. berkata, “Ketika kami solat bersama Rasulullah saw. tiba-tiba ada seseorang bersin. Aku katakan, ‘Yarhamukallah.’ Tiba-tiba orang-orang memandangiku. Aku pun berkata, ‘Mengapa kalian memandangku seperti ini?’ Tiba-tiba mereka semua menepuk paha mereka. Ketika mereka mendiamkanku, aku pun diam. Setelah Rasulullah saw. selesai solat, demi (Allah) atas ayah dan ibuku, tidak pernah aku melihat seorang pendidik sebelum dan sesudah ini yang lebih baik dari beliau. Demi Allah, beliau tidak mengherdikku, tidak memukulku, dan tidak mencaciku. Beliau hanya berkata, ‘Solat ini tidak boleh dicampur dengan ucapan manusia sedikitpun. Ia berisi tasbih, takbir, dan membaca Al-Qur’an.’ Atau seperti apa yang disabdakan Rasulullah. Aku katakan, ‘Ya Rasullullah, baru saja aku berada pada kejahiliyahan lalu Allah menunjukkan Islam. Di antara kami terdapat banyak orang yang masih mendatangi dukun-dukun.’ Beliau bersabda, ‘Kalau begitu kamu jangan ikutan datang.’ Aku juga katakan, ‘Di antara kami masih ada juga orang-orang yang melakukan tathayyur.’ Beliau bersabda, ‘Hal itu mereka dapatkan di dalam dada mereka. Jangan sampai hal itu menghalangi mereka.’” (Muslim)

‘Irbadh bin Sariyah r.a. meriwayatkan, Rasulullah menasihati kami sebuah nasihat yang membuat hati bergetar dan mata menangis. Hadits ini telah disebutkan di bab Perintah Menjaga Sunnah. Lihat hadits 157. Tirmidzi berkata, hadits ini hasan shahih.

2 comments:

+akufobia+ said...

jom nasihat.

tambahan said...

salam'alaik,

sebelum ini pun kita banyak mendengar ucapan Rasulullah ringkas dan padat.

"khairulkalam ma qalla wa dalla"

-betullah apa yang diucapkan Rasulullah. Hakikatnya untuk mendapat ucapan yang baik, ringkas, padat, bertepatan adalah daripada hati yang sering bertaut kepada Allah.

"jadi, ucapannya seperti ilham daripada Allah, langsung disampaikan pada yang lain"

konklusinya, wahai penyeru dan pemberi nasihat, perbaikilah hati supaya kita bisa menjadi pemberi nasihat yang baik buat mereka. Bukan untuk dibanggakan di khalayak ramai, tetapi supaya hati mereka terbuka untuk mendapat hidayah daripada Allah, langsung memahami serta mengamalkan Islam yang sebenar.."

InsyaAllah.. wassalam